ARTIST APPLYING

/ GUIDELINE

 •               Bangkok Illustration Fair เปิดรับสมัครศิลปินเพื่อจัดแสดงผลงานในเว็บไซต์ bangkokillustrationfair.com และภายในงาน Bangkok Illustration fair 2022 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (bacc) ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2565 รวมทั้งร่วมพูดคุยในกิจกรรม Review Day ในวันที่ 7 กันยายน 2565

 • วันเริ่มต้นเปิดรับสมัคร: 15 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น.

  วันสุดท้ายของการรับสมัคร: 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัครและผลงาน

 • ไม่จำกัดวัย เชื้อชาติ หรือถิ่นที่อยู่ ผู้สมัครต้องสามารถเดินทางมาร่วมจัดแสดงผลงานที่กรุงเทพฯ ได้หากได้รับการคัดเลือก 
 • เป็นเจ้าของผลงาน สร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง ไม่คัดลอกหรือเลียนแบบผลงานผู้อื่น โดยรูปแบบและเนื้อหาของผลงานต้องไม่ละเมิดกฎหมายหรือลิขสิทธิ์ใดๆ
 • สามารถใช้ภาพผลงานที่เคยเผยแพร่มาก่อนหน้านี้ในการสมัครได้ หากเป็นงานจ้างศิลปินจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากผู้จ้างงานเสียก่อน
 • ผู้ที่เคยสมัครแล้วในปีก่อนๆ ไม่ว่าจะผ่านการคัดเลือกหรือไม่ สามารถสมัครซ้ำได้ 
 • สามารถเลือกส่งผลงานได้ทั้งในรูปแบบศิลปินเดี่ยวหรือศิลปินกลุ่ม ซึ่งการสมัครแบบกลุ่มอาจช่วยลดความกังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่ายต่อคน 
 • จำกัดจำนวนศิลปินในการส่งแบบกลุ่มสูงสุดไม่เกิน 5 คน และขอแนะนำให้คุมภาพรวมของการนำเสนอให้มีจุดร่วมที่เหมือนกัน อาจใช้เป็น Theme, Concept หรือ Technique เดียวกัน และเมื่อผลงานผ่านเข้ารอบแล้ว ในการแสดงงานจริงที่หอศิลปกรุงเทพฯ จะต้องเป็นผลงานของศิลปินทุกคนในทีมที่สมัครเข้ามาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปรับเปลี่ยนศิลปิน หากพบว่ามีการปรับเปลี่ยน อาจมีการตัดสิทธิ์ในการจัดแสดงโดยไม่คืนค่าใช้จ่าย
 • ลักษณะผลงานที่เหมาะกับการส่งเข้าร่วมจัดแสดงในเว็บไซต์ มีขอบข่ายรวมถึง งานวาดด้วยมือ, งานวาดในคอมพิวเตอร์หรือวาดด้วยแอพพลิเคชัน, งานภาพกราฟิก, งานภาพเคลื่อนไหว GIF, งาน Collage, งาน Calligraphy, งาน Character Design ฯลฯ
 • ลักษณะผลงานที่เหมาะกับการจัดแสดงและจำหน่ายในบูท อาทิ งานพิมพ์ (Art Print), ซีน (Zine), งานสิ่งพิมพ์, งานกระดาษ, การ์ด, โปสการ์ด, สติกเกอร์, ชิ้นงาน Character Design, Art Toy, งานแสดงในรูปแบบ Animation, งานประติมากรรม, Painting, การวาดสด, ชิ้นงานอื่นใดที่อิงกับงานวาดและงานสร้างสรรค์ของผู้สมัคร ฯลฯ

กรุณาอ่านข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจสมัคร

ค่าสมัคร : 450 บาท (ศิลปินทุกท่านจะได้รับพื้นที่จัดแสดงผลงานออนไลน์)

ค่าเข้าร่วม Review Day (1 วัน) และจัดแสดงผลงาน รวมทั้งจำหน่ายผลงาน ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปกรุงเทพฯ (4 วัน)* : 4,000 บาท

 *ชำระเพิ่มเติมเมื่อผ่านการคัดเลือก

 ผลงานที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ของผู้สมัครทุกราย จะขึ้นแสดงในเว็บไซต์ bangkokillustrationfair.com จำนวน 10 ภาพต่อราย โดยผลงานจะได้รับการบันทึกไว้ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์นี้เพื่อจัดแสดงเป็นระยะยาว (แบ่ง Archive แยกตามปี) สิ่งที่ผู้สมัครจะต้องเตรียมให้พร้อมก่อนกดสมัคร ได้แก่

สลิปหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร

โดยโอนค่าสมัคร 450 บาท
ไปที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเพชรบุรีใหม่
บัญชีเลขที่ 0341568914
ชื่อบัญชี บริษัท แฮพเพนนิ่ง จำกัด

ข้อมูลเบื้องต้น

ได้แก่ ภาพโปรไฟล์, ชื่อศิลปิน (ฉายา ชื่อแทนตัว หรือชื่อกลุ่ม), ชื่อ-นามสกุล จริง (ในกรณีเป็นกลุ่ม ให้ใช้ชื่อของตัวแทนกลุ่ม), ประเทศที่อยู่อาศัย, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, โซเชียลมีเดีย, ข้อความแนะนำตัวสั้นๆ โดยขอแนะนำให้ ใส่ข้อมูลทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ Reviewer ชาวต่างชาติสามารถ อ่านทำความเข้าใจได้ แต่ถ้าไม่สามารถเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษก็อนุโลมให้ ใส่เป็นภาษาไทยได้

ภาพผลงาน เป็นไฟล์นามสกุล JPG / PNG / GIF จำนวน 10 ไฟล์ภาพ

ขอเน้นเป็นภาพอาร์ตเวิร์ก อย่างไรก็ตาม หากต้องการนำเสนออาร์ตเวิร์กที่ สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อผลิตเป็นสินค้า ผลิตภัณฑ์ ประติมากรรม งานเพ้นต์ลงบน วัสดุอื่น ฯลฯ ที่ไม่มีไฟล์ผลงานในรูปแบบ Digital สามารถอัพโหลดเป็น ภาพถ่ายมาได้ โดยไฟล์ภาพมีสัดส่วน กว้าง x ยาว ไม่เกิน 1,500 px ขนาดของแต่ละ ไฟล์ไม่เกิน 1 Mb และตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ ไม่ใช้อักขระพิเศษใดๆ ในชื่อไฟล์ (แนะนำให้เซฟที่เมนู Save for Web และเป็นโหมด RGB Color) อย่างไรก็ดี ในงาน Bangkok Illustration Fair 2022 ทีมผู้จัดงานจะ มีการจัดพิมพ์หนังสือ BKKIF 2022 Collection Book โดยคัดเลือกไฟล์ภาพ จากศิลปินที่ผ่านเข้ารอบมารวบรวมไว้รายละ 1 ภาพ ไฟล์ภาพสำหรับการตี พิมพ์จะต้องมีความละเอียด 300 dpi ขึ้นไป จึงขอให้ผู้สมัครคำนึงถึง การเตรียมไฟล์ภาพต้นฉบับไว้ในกรณีที่ผ่านเข้ารอบด้วย อนึ่ง สามารถส่งภาพผลงานเก่าเข้ามาสมัคร แล้วสร้างสรรค์ผลงานใหม่ มาจัดแสดงเพิ่มเติมในวันงานจริงได้ตามอัธยาศัย

ชื่อผลงาน และคำอธิบายผลงานทั้ง 10 ภาพ

ขอแนะนำให้ใส่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ Reviewer ชาวต่างชาติสามารถเข้าใจแนวคิด แต่ถ้าไม่สามารถเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษอนุโลมให้ใส่เป็นภาษาอื่นๆ ได้ โดยจำเป็นต้องกรอกชื่อผลงาน แต่ไม่บังคับให้กรอกคำอธิบายผลงาน

ผู้สมัครจำนวน 20 ราย จะได้รับคัดเลือกภาพผลงาน 1 ภาพ โดยทีม BKKIF เพื่อนำไปโพสต์แนะนำในเพจเฟซบุ๊ก Bangkok Illustration Fair

ผู้สมัครจำนวน 20 ราย จะได้รับคัดเลือกภาพผลงาน 1 ภาพ โดยทีม happening เพื่อนำไปโพสต์แนะนำในเพจเฟซบุ๊ก happening mag

 ผู้สมัครจำนวน 150 ราย จะได้รับคัดเลือกจากทีมงาน BKKIF และกรรมการรับเชิญ ให้เป็น BKKIF Artist 2022 โดยระบบจะทำการจัดแสดงผลงานของผู้เข้ารอบแยกไว้ให้โดดเด่นขึ้น แต่ยังสามารถเข้าไปดูผลงานของผู้สมัครทุกท่านได้เช่นกัน

 รายชื่อของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น BKKIF Artist 2022 ทั้ง 150 ราย จะประกาศผ่านทางเว็บไซต์และทางเพจ Bangkok Illustration Fair ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

สิ่งที่ BKKIF Artist 2022 จะได้รับ

 สิ่งที่ผู้ผ่านเข้ารอบจะได้รับมีดังนี้

 • การจัดแสดงผลงานในเว็บไซต์ bangkokillustrationfair.com ส่วน Showcase โดยจะได้รับพื้นที่ BKKIF Special เพื่อใช้อัพโหลดผลงานและลิงก์วิดีโอเพิ่มเติม ไม่จำกัดจำนวน พร้อมปุ่มลิงก์ไปยัง Personal Channel
 • จะได้ร่วมกิจกรรม Review Day ในวันที่ 7 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษที่เปิดโอกาสให้ศิลปินและ BKKIF Reviewer ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน โดย Reviewer แต่ละรายได้จัดเตรียม Reward ไว้มอบให้ BKKIF Artist ที่น่าสนใจด้วย คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Reviewer และ Reward ในปีที่ผ่านมา
 • BKKIF Artist 2022 จะได้เข้าร่วมจัดแสดง รวมถึงจำหน่ายผลงานภายในงาน Bangkok Illustration fair 2022 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (bacc) ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2565 โดยรายได้ในการจำหน่ายชิ้นงานที่บูทจะเป็นรายได้ของศิลปิน 100% ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ
 • รายละเอียดพื้นที่การจัดแสดงผลงานและโครงสร้างบูทสำหรับศิลปินที่ได้รับคัดเลือก ดังภาพด้านล่าง (อาจมีการปรับรายละเอียดตามความเหมาะสม)

 รางวัลและโอกาสอื่นๆ

 • BKKIF Artist 2022 ที่ได้รับรางวัล Popular Vote จะได้รับคัดเลือกเป็น Guest BKKIF Artist (ศิลปินรับเชิญ) และได้รับรางวัลพิเศษเป็นการออกบูทฟรีในงาน Bangkok Illustration Fair ในครั้งหน้า
 • ทีม BKKIF จะมอบ Reward ให้ศิลปิน 1 ราย เป็นผู้ทำหน้าที่ออกแบบ Key Visual ของงาน Bangkok Illustration Fair 2023 โดยมีการจัดจ้างอย่างเป็นกิจลักษณะ
 • ได้รับโอกาสในการร่วมทำงานหรือ Collaborate งานกับ Reviewer จากบริษัทและองค์กรต่างๆ โดยการทำสัญญาหรือค่าตอบแทนจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ศิลปินและองค์กรตกลงกันโดยตรง ทีม BKKIF ไม่มีส่วนในรายได้ใดๆ ที่ศิลปินจะได้รับ
 • ได้รับการสัมภาษณ์ลงสื่อต่างๆ
 • ได้พบปะกับกลุ่มเพื่อนๆ ในแวดวง Illustration ชาวไทยและต่างประเทศ
 • ฯลฯ

 ในปี 2022 นี้ ทีม BKKIF ได้เชิญกลุ่มศิลปินที่น่าสนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมเป็น Guest BKKIF Artist และจัดแสดงผลงานที่หอศิลปกรุงเทพฯ ร่วมกับศิลปินที่ผ่านเข้ารอบ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนกันอย่างกว้างขวางขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ศิลปินรุ่นใหม่ๆ ได้รับโอกาสอย่างเต็มที่ ในการคัดเลือกศิลปินเพื่อรับ Reward นั้น หาก Reviewer เลือก Guest BKKIF Artist ให้ได้รับโอกาส จะยังมีการคัดเลือก BKKIF Artist ที่ผ่านเข้ารอบให้ได้รับ Reward ตามจำนวนโควต้าที่กำหนด ไม่กระทบกับจำนวน Reward ที่ระบุไว้แต่แรก

     ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ Reviewer ระบุว่าจะมอบ Reward ให้กับ BKKIF Artist จำนวน 3 ราย หาก Reviewer เลือก Guest BKKIF Artist ให้ได้รับโอกาส 1 ราย ก็จะยังคงมี BKKIF Artist อีก 3 รายได้รับ Reward ตามปกติ

 BKKIF Artist และ Guest BKKIF Artist ทั้งหมด จะมีผลงานตีพิมพ์ในหนังสือ BKKIF 2022 Collection Book ซึ่งเป็นหนังสือที่จัดจำหน่ายเป็นที่ระลึกในงานนี้ โดยทุกคนที่มีผลงานในหนังสือจะได้รับหนังสือฟรี 1 เล่ม (มูลค่าเล่มละประมาณ 350 บาท)


หมายเหตุ:

 • ภาพผลงานสำหรับตีพิมพ์ใน BKKIF 2022 Collection Book จะอยู่ภายใต้การพิจารณาคัดเลือกโดย BKKIF Curator ซึ่งอาจมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนตามเห็นควร และอาจจะมีการเลือกใช้ภาพผลงานนอกเหนือจาก 10 ภาพที่ส่งเข้ามาสมัคร
 • ทีมผู้จัดงานวางเป้าหมายให้ Artist/Reviewer ชาวต่างชาติได้เดินทางมาที่งาน ณ หอศิลปกรุงเทพฯ ชั้น 9 ทุกราย อย่างไรก็ตาม หากมีสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยให้เดินทางระหว่างประเทศ ทีมงานจะออกแบบการมีส่วนร่วมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป
 • การจัดงานอาจมีการปรับรูปแบบหรือรายละเอียดตามความเหมาะสม


        หลังจากประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบแล้ว ทีมงานจะติดต่อ BKKIF Artsit 2022 ทั้ง 150 ราย เพื่อแจ้งรายละเอียดการชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งแจ้งวิธีการอัพโหลดผลงานเพิ่มเติมต่อไป

        สามารถติดตามการอัพเดตสิทธิประโยชน์และโอกาสที่ศิลปินจะได้รับจาก Reviewer แต่ละรายได้เป็นระยะๆ ทางเว็บไซต์นี้ และที่เพจเฟซบุ๊ก Bangkok Illustration Fair

กำหนดการโดยย่อ

วันเริ่มต้นเปิดรับสมัคร 15 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น.
วันสุดท้ายของการรับสมัคร 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น.
ประกาศรายชื่อ BKKIF Artist 2022 จำนวน 150 ราย 11 กรกฎาคม 2565
ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และส่งสลิปการโอนพร้อมไฟล์ภาพขนาดใหญ่เพื่อตีพิมพ์ใน Collection Book ให้ทีมงานทางอีเมล
ภายใน 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น.
BKKIF Artist 2022 อัพโหลดผลงานเพิ่มเติม 1-15 สิงหาคม 2565
Review Day ณ หอศิลปกรุงเทพฯ ชั้น 9 (กิจกรรมเฉพาะ Reviewer และ Artist)
7 กันยายน 2565
วันจัดงาน Bangkok Illustration Fair 2022 ณ หอศิลปกรุงเทพฯ ชั้น 9 และกิจกรรม Popular Vote ในเว็บไซต์
8-11 กันยายน 2565 เวลา 10.00-20.00 น.
ประกาศรายชื่อศิลปินที่ได้รับ Reward และ Popular Vote ณ หอศิลปกรุงเทพฯ ชั้น 9
11 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ศิลปินกรุณาติดตามช่องทางต่างๆ ของ BKKIF และเช็กความคืบหน้าทางอีเมลที่ใช้ในการสมัคร